Materiály pre školy

Tu nájdete materiály, ktoré vám pomôžu o elektroodpade učiť, pripravovať rovesnícke vzdelávanie, či špeciálne dni venované problémom životného prostredia. Téma elektroodpad má vysoko medzipredmetový charakter, žiaci a študenti zapojení do projektu sa o nej učili už na 33 rôznych predmetoch. Pri jednotlivých materiáloch nájdete odporúčania na predmety, kde je ich možné využiť.

Inšpirácie pre školy

Tieto materiály pre podporu výučby na školách pripravila Živica v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí a prehľad článkov a filmov spracovaných k téme elektroodpad. Materiály vytvorené Živicou vznikli vďaka partnerstvu a podpore SEWA a.s. a Nadačného fondu Telekom a priebežne budú pribúdať ďalšie.

Úniková hra

Vitajte v Sodome

Tajný život našej elektroniky

Žiarovková konšpirácia

Krv v mobiloch

Tajný život mobilu

Všetky príspevky sú zobrazené.

Elektro – Produkcia, odpad, dopad

Tajný život mobilu

Tajný život elektroniky

Vitajte v Sodome

Krv v mobiloch

Žiarovková konšpirácia

Vitajte v Sodome

Tajný život našej elektroniky

Úniková hra

Inšpirácie zo škôl

Tieto materiály pripravili a vyskúšali so svojimi žiakmi a študentmi pani učiteľky a učitelia zo škôl zapojených v projekte ElektroodpadDopad počas 6 rokov trvania projektu. Materiály sú využiteľné na rôznych predmetoch, na rovesníckom vzdelávaní, ale aj na Dňoch Zeme, Dňoch otvorených dverí alebo pri iných špeciálnych príležitostiach. Ich autormi môžete byť aj vy. Potešíme sa, ak sa o vaše skúsenosti podelíte a poskytnete ich ako inšpirácie pre ostatných.

Čo je elektroodpad?

Micro:bit do elektroodpadu?

Zaujímavé fakty o elektrosvete.

Čo so starým telefónom?

Čo s elektrickými hračkami?

Čo je to micro:bit?

Všetky príspevky sú načítané.

We are part of the solution, NOT the problem.

Aj gympel schybí

Diskusné príspevky a diskusie v téme elektroodpad

Bádateľská hodina plná hračiek

ElektroodpadDopad – zodpovedné nakupovanie

Skrinka na požičiavanie elektrospotrebičov

We are part of the solution, NOT the problem.

Aj gympel schybí

ElektroodpadDopad – zodpovedné nakupovanie

Aj gympel schybí

Skrinka na požičiavanie elektrospotrebičov

Aj gympel schybí

Diskusné príspevky a diskusie v téme elektroodpad

Skrinka na požičiavanie elektrospotrebičov

Aj gympel schybí

Skrinka na požičiavanie elektrospotrebičov

Aj gympel schybí

Bádateľská hodina plná hračiek

ElektroodpadDopad – zodpovedné nakupovanie

Aj gympel schybí

Bádateľská hodina plná hračiek

Aj gympel schybí

Skrinka na požičiavanie elektrospotrebičov

Aj gympel schybí

Bádateľská hodina plná hračiek

Aj gympel schybí

Diskusné príspevky a diskusie v téme elektroodpad

Bádateľská hodina plná hračiek

Aj gympel schybí

ElektroodpadDopad – zodpovedné nakupovanie

Úniková hra

Kvíz Aj gympel schybí

Video Úniková hra

Video Koľko elektrospotrebičov použijeme?

Video Kam s pokazeným elektrospotrebičom?

Video Opravovanie elektrospotrebičov

Video Zbytočný elektrospotrebič

Video Triedenie odpadu

Triedenie odpadu vonku

Rovnice a výrazy s elektroodpadom

Slovné úlohy na tému elektroodpad

Podcasty

Tvorba plagátov

Elektroodpadová mandala

Slohová práca

Elektroproblém

Odpadová pyramída

Opravovanie elektrospotrebičov

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Rovesnícke vzdelávanie

Chémia v mobile

Zaškolenie pedagógov

Triedenie odpadu vonku

Divadlo pre najmenších

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Odpadová pyramída

Zaškolenie pedagógov

Keby sme sa zriekli mobilu…

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Rovesnícke vzdelávanie

Aké elektrospotrebiče používame

Elektroproblém

Spätné väzby, dotazníky, vyjadrenie názoru

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Zaškolenie pedagógov

Opravovanie elektrospotrebičov

Experimenty s nabíjačkou

Rovesnícke vzdelávanie

Tvorba plagátov

Pesnička k elektroodpadu

Tvorba plagátov

Elektroodpadová mandala

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Prešovskí študenti naprogramovali aplikáciu k evidencii elektroodpadu

Tvorenie z odpadu, módne prehliadky

Zaškolenie pedagógov

Rovnice a výrazy s elektroodpadom

Slovné úlohy na tému elektroodpad

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Desatinné čísla s elektroodpadom

Experimenty s nabíjačkou

Zaškolenie pedagógov

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Zaškolenie pedagógov

Slohová práca

Rovesnícke vzdelávanie

Triedenie odpadu vonku

Divadlo pre najmenších

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Karneval v téme elektroodpad

Tvorenie z odpadu, módne prehliadky

Odpadová pyramída

Čo patrí do koša na elektroodpad?

Aké elektrospotrebiče používame

Triedenie odpadu vonku

Divadlo pre najmenších

Čo patrí do koša na elektroodpad?

Aké elektrospotrebiče používame

Podcasty

Tvorba plagátov

Osemsmerovka v téme elektroodpad

Keby sme sa zriekli mobilu…

Básničky k elektroodpadu

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Osemsmerovka v téme elektroodpad

Čo patrí do koša na elektroodpad?

Triedenie odpadu vonku

Opravovanie elektrospotrebičov

Divadlo pre najmenších

Rovesnícke vzdelávanie pre pedagógov

Karneval v téme elektroodpad

Odpadová pyramída

Triedenie odpadu vonku

Divadlo pre najmenších

Elektroproblém

Výtvarné spracovanie dojmov z filmu

Tvorba plagátov

Elektroodpadová mandala

Výtvarné spracovanie dojmov z filmu

Tvorenie z odpadu, módne prehliadky

Opis, reklama

Zanechajte nám spätnú väzbu