We are part of the solution, NOT the problem.

(Výukový program k filmu Welcome to Sodom)

Autorka: Mgr. Margita Kojšová, Gymnázium F.V. Sasinka, Skalica, projekt ElektroodpadDopad5

Cieľ: Porozumieť globálnemu problému s elektroodpadom, naučiť sa slovnú zásobu k téme a vedieť pomenovať problémy, ktoré s elektroodpadom súvisia. Zaujať k téme osobný postoj a vyjadriť svoje návrhy na zlepšenie situácie. Zamyslieť sa nad svojimi nákupnými rozhodnutiami do budúcna.

Časový rozsah: 3-4 vyučovacie hodiny

Pomôcky: notebook, projektor, reproduktory, písacie potreby, zošit, kópie pracovných listov pre žiakov, pracovný list pre učiteľa

Vek: 16+

Predmety: ANJ, konverzácie v ANJ

Príprava: dostatočné množstvo pracovných listov, zorientujeme sa v téme (základné informácie obsahuje aj pracovný list pre učiteľa)

Evokácia:

 • Hľadáme súvislosti medzi Ghanou a Slovenskom a porovnávame napr. menu, počet obyvateľov …
 • Študentov postupne navedieme na hľadanie súvislostí medzi nami a skládkou
  v Agbogbloshie, Accra.
 • Urobíme si so študentmi brainstorming o téme elektroodpad. Zameriame sa na slovnú zásobu k téme, so šikovnejšou skupinkou si môžeme vypísať otázky, ktoré im v súvislosti so skládkou napadnú a na ktoré by chceli vedieť odpoveď. (Vytvorenie otázok môžeme zadať aj ako párovú prácu.)
 • Upriamime pozornosť študentov na dokument Vitajte v Sodome.

Uvedomenie:

 • Študenti si dokument pozrú doma alebo si ho pozrieme spoločne v škole počas hodín.
 • Postupne vypracovávajú aktivity z pracovného listu.
 • Okrem dávania spätnej väzby k správnosti cvičení, vedieme so študentami v jednotlivých krokoch aj diskusiu. Postupujeme podľa pracovného listu.

Reflexia:

 • Najskôr sa študentov spýtame, ako film a aktivity vnímali.
 • Boli pre vás prínosom? Akým?
 • Porozprávame sa o tom, či našli odpovede na svoje otázky z časti Evokácia.


Dobré rady:

Osvedčilo sa mi rozvinúť TASK 4 – OUR CONTRIBUTION do praktického zadania, v ktorom sa žiaci dali do dvojíc, na mape Skalice a okolia sme si našli predajne elektra a žiaci sa dohodli, kto kde zistí odpovede na otázky:

 • Ak mám nefunkčný elektrospotrebič, môžem ho k vám zdarma priniesť?
 • Musím si kúpiť nový?
 • Aká spoločnosť od vás odoberá nepotrebné elektrospotrebiče a zariadenia?
 • Ako s nimi narába potom?

Svoje zistenia poslali v angličtine mne a ja som ich preposlala vopred dohodnutému študentovi na spracovanie. On z nich pripravil na konverzácie výstup, ktorý odprezentoval.

Prílohy:

link na film: Vitajte v Sodome

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo