Divadlo pre najmenších

MŠ, ZŠ
predmety: telesná výchova, environmentálna výchova, prvouka, pracovné vyučovanie, technika
autorka: Mgr. Martina Oravcová, ZŠ Terňa

Akčný tím zo ZŠ Terňa si pre najmenších žiakov svojej školy a pre materskú školu pripravil divadlo O sysličke Eliške, s témou separovania odpadu, ku ktorému pridali aj elektroodpad.

V rámci akčných dní divadlo zahrali aj v kultúrnom dome v obci.

„S divadielkom O sysličke Eliške informujeme o potrebe separovania odpadu a o tom, že na našej škole prebieha projekt ElektroodpadDopad, v rámci ktorého môžeme triediť už aj použité batérie a malé elektrospotrebiče. Zatiaľ sme stihli divadielko odohrať v 5 triedach našej školy.“ pani učiteľka Martina Oravcová, ZŠ Terňa

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo