Diskusné príspevky a diskusie v téme elektroodpad

(výukový program)

Autorka: Mgr. Eva Bežáková, Gymnázium v Dubnici nad Váhom, projekt ElektroodpadDopad4

Cieľ: Získať vedomostí o tom, že batérie treba odovzdávať do zberných nádob na recykláciu a porozumieť dôvodom, prečo je to potrebné. Žiaci sa naučia na hračke nájsť značku, ktorá upozorňuje, že hračka nepatrí do komunálneho odpadu. Naučia sa používať tester aj nabíjačku na batérie.

Pomôcky: film Vitajte v Sodome, počítač, papier, pero

Časový rozsah: 2 vyučovacie hodiny ( + hodina sledovania filmu doma)

Vek: 15+

Predmety: etika

Príprava: link na film Vitajte v Sodome, oboznámenie žiakov, že pošlú učiteľovi záznam – svoje postrehy, názory dojmy ( je možné zadať žiakom, aby si film pozreli doma samostatne)

1. hodina

Evokácia:

 • Čo viete o téme elektroodpad?
 • Diskusia, vzbudenie záujmu o tému elektroodpadu
 • Vysvetlenie frazeologizmu Sodoma Gomora

Uvedomenie:  

Sledovanie filmu Vitajte v Sodome, zapisovanie nových poznatkov, svojich názorov, postrehov.

2. hodina

Reflexia:

 • študenti vlastnými slovami formulujú svoje názory, poznatky
 • prinesú na kartičkách svoje zápisy – napísané alebo vytlačené
 • z kartičiek vytvoríme pomyselné mesto Sodoma – mesto katastrofy.

Dobré rady:

Osvedčilo sa začať sledovať film na vyučovacej hodine a dopozerať doma (30 min. v triede + 60min.)

Film nájdeme na Vitajte v Sodome

AKTIVITA

Názov:  Prečo treba hovoriť o elektroodpade?

Cieľ: vytvoriť diskusný príspevok na tému elektroodpadu

Vek: maturanti – 18 rokov

Predmety: slovenský jazyk

Príprava: link na film Vitajte v Sodome, teória: ako vytvoriť dobrý diskusný príspevok, jeho kompozícia, jazyk a štylistika

Zodpovednosti žiakov: sledovanie filmu doma

Dobré rady:

 • osvedčil sa výber viacerých tém diskusných príspevkov
 • o elektroodpade písala tretina triedy
 • prednes vydarených diskusných príspevkov pred triedou

AKTIVITA

Názov:  Alternatívne zdroje energie – majú budúcnosť?

(podtéma: zachránia nás elektromobily?)

Cieľ: vedieť diskutovať, argumentovať

Pomôcky: papier, pero, počítač, internet, 4 stoličky

Časový rozsah: 2 hodiny

Vek: tercia – 14 rokov

Predmety: SJL – sloh – rečnícky výcvik

Príprava:

 • teória: Ako sa správne diskutuje?
 • druhy alternatívnych zdrojov energie – zistenie základných informácií
 • urobiť zoznam argumentov za a proti – alternatívne verzus klasické zdroje energie
 • rozdelenie žiakov do skupín podľa vybraných zdrojov energie – veterná, solárna, geotermálna, vodná, jadrová …

1. hodina

Zodpovednosti žiakov: naštudovať a získať argumenty za zdroj energie, ktorý skupina predstavuje

2. hodina

Diskusia do kríža:

 • štyri stoličky umiestnime do kríža
 • na stoličke sedí člen skupiny a diskutuje
 • za stoličkou stoja členovia skupiny
 • ak sa chcú vymeniť, člen skupiny položí ruku na plece diskutujúceho a vymenia si miesto a diskutuje ďalší člen skupiny

Učiteľ sleduje diskusné vstupy, argumenty a podľa získaného počtu vstupov môžu byť žiaci oznámkovaní – ako jednotlivci alebo skupina

Dobré rady:

Osvedčil sa výber alternatívnych zdrojov energie, práca s internetom, diskusia do kríža je kultivovaná a neskĺzne do hádok, žiaci sú motivovaní dodržiavaním daných pravidiel

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo