Rovesnícke vzdelávanie

ZŠ, SŠ
predmety: geografia, občianska náuka, etická výchova, chémia

Žiaci a študenti zapojení do projektu ElektroodpadDopad využívajú pri rovesníckom vzdelávaní vytlačené fotografie z prílohy metodickej príručky Elektro – produkcia, odpad, dopad 

• niektoré fotografie sú k úlohám pre starších žiakov (obrázky a úlohy k vojnou zmietanému Kongu a ťažbe vzácnych prvkov potrebných pre fungovanie mobilov práve v afrických krajinách)

• niektoré môžeme využiť aj pri práci s menšími (aké elektrospotrebiče sa používali niekedy, ako sa vyvíjalo rádio, ako vyzerali staršie televízory)

Dbať na vek a vhodnosť jednotlivých materiálov pre rôzne vekové skupiny žiakov je v tomto projekte obzvlášť dôležité. 

Žiakov v materských školách a I. stupňa základných škôl je vhodné ušetriť od „katastrof“ a problematiku im ponúkať citlivo, s dôrazom na blízkosť a riešeniami, na ktoré majú dosah – vlastnú uvedomelú spotrebu – nemusím mať všetko, podelím sa, darujem atď. 

Žiakov II. stupňa a stredoškolákov je potrebné oboznámiť s globálnymi problémami, avšak vždy máme pripravenú aj časť venovanú riešeniam a alternatívam.

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo