Skrinka na požičiavanie elektrospotrebičov

(výukový program, aktivita)

Autorka: Mgr. Jana Hrnčiariková, ZŠ Šenkvice, projekt ElektroodpadDopad5

Ciele: Uvedomiť si, koľko zbytočných elektrospotrebičov vlastníme a veľmi nevyužívame.  Prostredníctvom diskusie zistiť, ako sa správame pri nákupe. Uvedomiť si zodpovednosť za zakúpený výrobok.

Vek: 2. stupeň ZŠ, študenti stredných škôl

Časový rozsah:  30 – 40 minút  (záleží od počtu žiakov)

Pomôcky: papier, pero

Predmety: etika, environmentálna výchova, menežment osobných financií, finančná gramotnosť

Aktivitu je ideálne predĺžiť aj na 2-3 vyučovacie hodiny a postupne dopĺňať

Evokácia (2 – 4 minúty)  

Na úvod vyzveme žiakov, aby si na chvíľu predstavili, že sú v obchode s elektronikou. Nech si samostatne zapíšu produkty, po ktorých by v obchode siahli a prečo.

Diskusia o tom, ktoré výrobky si vybrali (5-10 minút):

 • typ výrobku (napr. slúchadlá)
 • prečo si dané výrobky vybrali a aké mali podmienky pre výber
 • kazivosť výrobkov (značka, cena, ďalšie podmienky pre výber)

Zistenia:

Ak kupujeme nekvalitné výrobky, tak ich častejšie meníme a máme viac odpadu. Treba si dať pozor na lákavé ponuky predajcov a rovnako nepodľahnúť túžbe vlastniť niečo, čo možno ani nepotrebujeme.

Uvedomenie si významu (6 – 8 minút)  

(nadbytok elektrospotrebičov v domácnostiach)

 • Žiaci vytvoria trojice alebo štvorice
 • Spoločne diskutujú o tom, aké elektrospotrebiče majú doma a už ich nevyužívajú.
 • Čo s nimi urobili, kde ich majú uskladnené?
 • Vytvoria si zoznam vecí, ktorých by sa vedeli vzdať, práve z dôvodu, že ich už sami nevyužívajú.
 • Po  uplynutí času jednotlivé skupiny odprezentujú nadbytočné produkty v domácnostiach.
 • Následne zisťujeme, kto by vedel tieto výrobky využiť (spolužiaci, žiaci nižších ročníkov, seniori, deti)
 • Diskutujeme o tom, či by videli zmysel v predĺžení života týchto elektrospotrebičov  a ak áno, ako by to chceli zrealizovať.

Zistenia:

Možnosti sú rôzne:  spojiť sa s charitou, s domovom dôchodcov, možnosť venovať  hračky na batérie žiakom na prvý stupeň. Žiaci vymysleli založenie skrinky na nepotrebné elektrospotrebiče v škole. Všetci žiaci by veci videli a mali by možnosť si ich požičiavať.

Záverečná diskusia:

 • kde by taká skrinka v škole bola umiestnená? Je na to v škole priestor?
 • treba ju vyrobiť?
 • kto by bol za skrinku zodpovedný?
 • ako by sa zapisovalo vypožičanie vecí?
 • na akú dobu?

Reflexia (5 minút)

Žiakov sa spýtame:

 • ako sa im aktivita páčila
 • aké emócie pociťovali v priebehu tejto aktivity
 • či boli iné emócie na začiatku a iné na konci
 • ako by jedným slovom pomenovali to, čo v nich táto aktivita vyvolala
ziaci skrinka na pozicavanie elektrospotrebičov

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo