Tajný život mobilu

Koľko krajín precestoval váš mobil? Aké príbehy v sebe ukrýva? A ako súvisí s klimatickou zmenou?

Vyskúšajte online kurz určený pre výučbu environmentálnej výchovy, chémie, dejepisu, slovenčiny, etiky, náuky o spoločnosti pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Tip pre vás: Kurz nie je nutné prejsť celý od začiatku do konca: máte možnosť voľby akejkoľvek kapitoly, ktorej sa máte chuť na vyučovaní alebo v rámci domácej prípravy venovať. Môže to byť krátke upútanie pozornosti, 5-10 minút na začiatku hodiny alebo aj samostatná práca pre študentov, ktorá vyplní jednu celú vyučovaciu hodinu.

Neváhajte a klikajte, čakajú na vás videá, interaktívne mapy aj pekné animácie.

Váš email slúži len na registráciu počtu návštevníkov a nebude poskytnutý tretej strane.

Prešli ste celým online kurzom Tajný život mobilu?

Otestujte si teraz vaše vedomosti v krátkom Kahootkvíze.

Neváhajte nám po absolvovaní kurzu napísať, čo sa vám páčilo najviac a čo by ste chceli zmeniť cez formulár spätnej väzby.

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo