Chémia v mobile

ZŠ, SŠ
predmety: chémia
CEEV Živica, Mgr. Anastázia Siváková, ZŠ Terňa

Žiaci a žiačky v ZŠ Terňa zažili skvelý deň Zeme vonku, kde mali pripravené provizórne chemické laboratórium a ohľadom prvkov nachádzajúcich sa v mobilnom telefóne alebo v inom elektrospotrebiči obsahujúcom batériu si vyskúšali mnohé zaujímavé pokusy.

Pomocou pokusov si vysvetľovali, ktoré batérie sú nebezpečné, ako ich správne uskladniť a ako s nimi manipulovať.

Pokus s horením lítia 

sme si vyskúšali aj na kurze ElektroodpadDopad6 v Zaježovej. 

Niektoré batérie obsahujú lítium, ktoré je veľmi horľavé. 

Na takýto pokus je potrebné 

• dostatočne veľké miesto v exteriéri

• skúsený pán učiteľ alebo pani učiteľka chémie

• na konci dôsledné zlikvidovanie zhorených zvyškov v súlade so zákonom o odpadoch

Tento pokus veľmi dobre demonštruje, aké je lítium veľmi horľavé a aké je nemožné ho uhasiť – musí samo dohorieť. Vzbudzuje u žiakov aj dospelých veľké množstvo otázok ohľadom bezpečnosti používania lítiových batérií.

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo