Projekt

ElektroodpadDopad

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu. Pandémia a presunutie mnohých aktivít „do onlinu“ tieto problémy ešte viac posilnila.

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť. Realizujeme spoločne už siedmy ročník projektu Elektroodpad-Dopad.

Ciele projektu

Moderná výučba

začlenenie témy výroby a používania elektroniky, ako aj likvidácie elektroodpadu, s ich dopadmi na životné prostredie aj životy ľudí do rôznych vyučovacích predmetov na základných a stredných školách

Zručnosti pre život

príprava a vybavenie 20 žiackych tímov zručnosťami pre rovesnícke vzdelávanie, vyškolenie 20 pedagógov ročne inovatívnymi metódami výučby​

Inšpirácie​

inšpirovanie škôl, rodičov aj obyvateľov miest a obcí k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu​

O projekte

Čo ponúkame školám

Výzva na zapojenie sa do projektu

zverejnenie výzvy, oslovenie škôl

Výber do projektu

z prihlásených škôl vyberieme 20

Zaslanie zmluvy

Úvodný webinár

základné informácie o priebehu projektu

Zber drobného elektroodpadu

SEWA,a.s. poskytne škole nádobu na zber

do závodu spracovávajúceho elektroodpad

3-dňový kurz k elektroodpadu

vo Vzdelávacom centre CEEV Živica v Zaježovej

Zážitkové vzdelávanie

ukážky aktivít využiteľných na školách

Metodická príručka a pomôcky

v hodnote 50 eur

Metodická podpora

bezplatné konzultácie akčného plánu

Kurz fotenia

s profesionálnou fotografkou

Workshop Práca s médiami

s profesionálnou novinárkou

Výmena inšpirácií zo škôl

bezplatné webináre

Vyhodnotenie projektu

3x ocenenie

Čo od škôl očakávame

Prihlásenie sa do projektu

vyplnenie registračného formulára

Zostavenie akčného tímu

vybraté školy vyberú 2 žiakov/študentov

Podpis zmluvy s CEEV Živica

Účasť na úvodnom webinári

koordinátor sa zúčastní webinára

Zber drobného elektroodpadu

škola spolupracuje s firmou SEWA,a.s.

Účasť na exkurzii

koordinátor a akčný tím sa zúčastnia

Účasť na kurze k elektroodpadu

koordinátor a akčný tím sa zúčastnia

Rovesnícke vzdelávanie

zážitkové vzdelávanie a výučba

Realizácia akčných dní

využitie príručky a pomôcok

Vytvorenie plánu aktivít

čo zrealizuje v rámci projektu škola

Účasť na kurze fotenia

fotenie počas vzdelávacích podujatí

Účasť na workshope

mediálny výstup

Účasť na webinároch

prezentácia výsledkov

Spracovanie záverečnej správy

sumarizácia výsledkov

Harmonogram

august - september
2023
 • výzva na zapojenie do projektu
 • výber škôl
september - október
2023
 • podpisovanie zmlúv
 • vytvorenie akčných tímov
október
2023
 • úvodný webinár
 • 3-dňový kurz a exkurzia do závodu ZEDKO
  (I. turnus)
 • kurz fotenia (I. turnus)
november
2023
 • 3-dňový kurz a exkurzia do závodu ZEDKO
  (II. turnus)
 • dodanie pomôcok na školy
 • kurz fotenia (II.turnus)
november - december
2023
 • audit elektrospotrebičov na školách
 • príprava a konzultácie akčných plánov
november - máj
2023 - 2024
 • rovesnícke a bádateľske vzdelávanie
 • zber elektroodpadu
 • medializácia aktivít
február
2024
 • webinár na výmenu inšpirácií
 • mediálny online kurz
apríl
2024
 • akčné dni na školách
máj
2024
 • záverečné správy, vyhodnotenie projektu
jún
2024
 • odmena pre výherné tímy

Zapojené školy

V projekte Elektroodpad dopad sme za 7 rokov zaškolili viac ako 15O pedagógov z celého Slovenska, žiaci rovesnícky vzdelávali okolo 35000 svojich spolužiakov, na školách sa vyzbieralo spolu 62 ton elektroodpadu.

mapa sivá

Hanušovce nad Topľou
Základná škola Štúrova

Bardejov
Základná škola Wolkerova

Levice
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická

Hontianske Nemce
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce

Dunajská Streda
ZŠ Smetanov háj

Oravské Veselé
ZŠ s MŠ

Čierny Balog
Základná škola

Gelnica
Základna škola

Prievidza
e-Škola

Bratislava
ZŠ Holíčska

Nitra
ZŠ Benkova

Prešov
Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Dolný Kubín
Gymnázium P.O.Hviezdoslava

Banská Bystrica
Stredná odborná škola informačných technológií

Evanjelické gymnázium

Zvolen
Gymnázium Ľudovíta Štúra

Košice
Obchodná akadémia Watsonova

SG Futurum

Púchov
Gymnázium

Tvrdošín
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya

mapa sivá

Dolný Kubín
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Hruštín
ZŠ Hruštín

Beňadovo
Základná škola s materskou školou

Prešov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Terňa
ZŠ s MŠ

Modra
SOŠ Pedagogická

Bratislava
British International School

Brilliant stars International School

ZŠ Železničná

Jelšava
ZŠ s MŠ Železničná

Rimavská Sobota
ZŠ Š M.Daxnera

Ipeľský Sokolec
ZŠ s MŠ s VJM

Žilina
ZŠ Martinská

Plavé Vozokany
Základná škola

Rožňava
Základná škola Zlatá

Svidník
ZŠ Ulica 8.mája

Zvolen
Základná škola Hrnčiarska

Michalovce
Základná škola J.A. Komenského

Košice
ZŠ s MŠ Želiarska

Nitra
Základná škola Škultétyho

mapa sivá

Šenkvice
ZŠ Šenkvice

Mútne
ZŠ s MŠ Mútne

Valaská
ZŠ Jaroslava Simana

Buzica
ZŠ s VJM Buzica - Alapiskola Buzita

Kechnec
SZŠ Kechnec

Sliač
ZŠ A.Sládkoviča

Košice
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach

Družstevná nad Hornádom
Základna škola Hlavná

Oravská Jasenica
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka

Nové Zámky
Stredná odborná škola stavebná-ESZKI

Kolta
ZŠ s MŠ Kolta

Zlaté Moravce
ZŠ Pribinova

Prešov
Stredná odborná škola technická

Nitra
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Skalica
Stredná odborná škola strojnícka, ul. pplk.Pľjušťa

Gymnázium F. V. Sasinka

Púchov
Spojená škola I.Krasku

Rožňava
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium

Michalovce
Gymnázium P. Horova

mapa sivá

Turčianské Teplice
Stredná odborná škola pedagogická

Kysak
ZŠ Kysak

Košice
Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda

Trnava
ZŠ s MŠ Vančurova

Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Banská Bystrica
Základná škola Moskovská

ZŠ Ďumbierska

Zvolen
ZŠ J. Alexyho

Pliešovce
Základná škola s materskou školou

Piešťany
Stredná odborná škola záhradnícka

Svidník
ZŠ Ul.8.mája

Martin
Evanjelická spojená škola

Stredná priemyselná škola technická

Dubnica nad Váhom
Gymnázium

Dunajská Streda
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Námestovo
Súkromná spojená škola EDUCO

Trstená
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava

Starý Tekov
ZŠ Štefana Senčíka

Komárno
Základná škola Rozmarínova

Tisovec
Evanjelické gymnázium

Moldava nad Bodvou
Základná škola Československej armády

mapa sivá

Partizánske
ZŠ R. Jášíka, Partizánske

Bánovce nad Bebravou
ZŠ Školská

Komárno
Základná škola Pohraničná

Korňa
Základná škola Korňa

Zákopčie
ZŠ Zákopčie

Dolný Kubín
ZŠ Petra Škrabáka

Banská Bystrica
SPŠ stavebná

Nová Baňa
Gymnázium Františka Švantnera

Nižná Slaná
ZŠ s MŠ Nižná Slaná

Košice
ZŠ Janigová

ZŠ Postupimská

Rožnava
Obchodná akadémia

Prešov
Gymnázium Jána Adama Ryamana

Gelnica
Základná škola Hlavná

Plaveč
Základná škola s materskou školou Plaveč

Martin
Základná škola Jozefa Kronera

mapa sivá

Nitra
Stredná zdravotnícka škola Farská 23

Nitrianské Hrnčiarovce
Základná škola Jelenecká 72

Poprad
Základná škola s materskou školou, Tajovského ul. 2764/17

Michaľany
Základná škola Michaľany

Trebišov
Základná škola M.R. Štefánika 51

Michalovce
Gymnázium Pavla Horova

Revúca
Základná škola J.A. Komenského

Hnúšťa
ZŠ Klokočova

Košice
SOŠ Automobilová

Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická

Nováky
Základná škola Pribinova

Majcichov
ZŠ Jána Palárika

mapa sivá

Marcelová
Základná škola Marcelová

Žilina
Gymnázium Hlinská 29

Liptovský Hrádok 
SOŠE Liptovský Hrádok

Prievidza
Základná škola Rastislavova ulica 4

Pruské
Stredná odborná škola

Zlaté Moravce
Gymnázium Janka Kráľa

Trnava
SZŠ BESST

Zvolen
Základná škola M.Rázusa 3

Sliač
Základná škola A. Sládkoviča

Drietoma
Základná škola s materskou školou

Ocenenie

Atlas Nadácie VÚB banky

V roku 2022 sme sa s projektom ElektroodpadDopad dostali medzi 3 najlepších finalistov v ocenení Atlas Nadácie VÚB banky v kategórii „Osveta“.

Prehrať video o ocenenie atlas

Prihláste sa

Odhaľte s nami tajomstvá ich výroby, rozumného používania aj spôsoby likvidácie. Prispejte aj vy k minimalizácii problému elektroodpad.

Prihlasovanie do projektu Elektroodpad Dopad prebieha od 26. augusta do 20. septembra 2024.

Máte záujem učiť o elektroodpade a nie ste práve teraz zapojení do projektu? Využite metodické materiály.

prihlaste sa