telekom logo

Projekt

Kam s elektroodpadom - micro:bity

Micro:bit je programovateľný minipočítač a praktickou pomôckou na učenie základov programovania pre školy, rozvíja IT zručnosti žiakov. Jeho používaním sa ale produkuje elektroodpad, ktorý je celosvetovo rastúcim problémom. Výučba v súvislostiach o výrobe a používaní elektroniky a jej uhlíkovej stopy je zatiaľ nedostatočná. Týmto projektom by sme chceli priblížiť tému elektroodpadu mládeži a to formou, ktorá je pre nich zaujímavá.

Projekt realizujeme vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Ciele projektu

Nová webstránka

Spracovanie prehľadnej webstránky o elektroodpade, plnej materiálov a príkladov

Vzdelávanie mládeže

Vyškolenie žiakov/čiek o problémoch výroby, používania aj likvidácie elektroodpadu

Zdieľanie

Tvorba a zverejnenie videí pre ostatné školy a pre verejnosť, čím sa zvýši povedomie o tejto téme

O projekte

Čo ponúkame školám

Výber do projektu

1-dňový kurz o elektroodpade

Kurz na škole o tvorení videí

Bezplatné konzultácie

Čo očakávame od zapojených škôl​

Zostavenie akčného tímu

Účasť na kurze o elektroodpade

Účasť na kurze a mediálny výstup

Vytvorenie daľších videí

Harmonogram

december - január
2023 - 2024
 • výzva na zapojenie do projektu
 • výber škôl
január
2024
 • podpisovanie zmlúv
 • vytvorenie akčných tímov
február
2024
 • 6.2. kurz vo Zvolene pre žiakov a učiteľov Kam s elektroodpadom -Microbity
február - marec
2024
 • kurzy tvorenia videí na školách s @zerowasterka Dankou Moderdovskou
marec - máj
2024
 • medializácia aktivít
apríl - máj
2024
 • tvorba videí
 • zverejnenie videí ako inšpirácia pre ostatné školy
máj
2024
 • záverečné správy
 • vyhodnotenie projektu

Zapojené školy

mapa sivá

Staré Hory
Základná škola, Staré hory

Banská Bystrica
Základná škola, Spojová 14, B. Bystrica

Zvolen
ZŠ. P. Jilemnického 1813/1, Zvolen