Experimenty s nabíjačkou

ZŠ, SŠ
Predmety: fyzika, matematika
Autor: CEEV Živica

Budete potrebovať:

– Nabíjačku akumulátorov s akumulátormi

– Tester batérií (na odmeranie napätia)

– Rôzne spotrebiče, do ktorých sa používa daný typ akumulátorov (napr. svietidlo, rôzne detské hračky na baterky –hudobné nástroje, autíčka na ovládanie …)

Postup experimentov: 

Nabite akumulátory na plnú kapacitu. Keď nabíjačka ukazuje plné nabitie, vyberte ich z nej. Preverte testerom batérií aké je napätie na plne nabitých akumulátoroch. Ideálne je si jednotlivé akumulátory označiť, napr. napísať číslo nezmazateľnou fixkou. Údaj o napätí si poznačte do tabuľky ako napätie v čase t0.000

 Číslo akumulátora
 1234
Zmerané napätie v čase t0    
Zmerané napätie v čase t= 10 min.    
Zmerané napätie v čase t=    
Zmerané napätie v čase t=    
     

Experiment 1: 

Zapnite spotrebiče, do ktorých ste dali nabité akumulátory a nechajte ich v prevádzke – napr. svietidlo nech svieti, hudobná hračka vydáva zvuk, autíčko jazdí atď. V 10 minútových intervaloch premerajte testerom batérií napätie na jednotlivých akumulátoroch a údaje zapíšte do tabuľky. 

Otázky:

1a) Bolo napätie na všetkých plne nabitých akumulátoroch zmerané testerom batérií rovnaké?

1b) Stačilo 10 minút používania spotrebiča, aby bol viditeľný pokles napätia?

1c) Ak bola odpoveď na otázku 1b NIE, koľko minút bolo treba, aby sa pri danom spotrebiči prejavil pokles napätia na akumulátore?

1d) Ak sa používalo viac akumulátorov v spotrebiči, bol pokles napätia rovnaký za daný čas pri všetkých akumulátoroch.

1e) Ak sa akumulátor/y v spotrebiči úplne nevybili za 30 min, za aký čas tak na základe doterajších meraní (trend) stane?

1f) Klesalo napätie medzi jednotlivými časmi rovnomerne?

Experiment 2:

Vráťte akumulátory späť do nabíjačky a dajte nabíjať. V 2 minutových intervaloch premerajte napätie na akumulátorch a udaje si opäť zapisujte do tabuľky.

 Číslo akumulátora
 1234
Zmerané napätie v čase t    
Zmerané napätie v čase t= 2 min.    
Zmerané napätie v čase t=    
Zmerané napätie v čase t=    
     

Otázky:

2a) Menilo sa napätie počas nabíjania medzi jednotlivými časmi rovnomerne?

2b) Ak boli akumulátory vybité rôzne (rôzne napätie na začiatku nabíjania), ktorý z nich za časový interval prijímal väčšie napätie – viac alebo menej vybitý?

2c) Ak boli akumulátory vybité na rovnaké napätie, nabili sa rovnako rýchlo?

Koľko batérií by sa vyhodilo za rok, ak by sme používali jednotlivé typy spotrebičov každý deň.

Zdielajte článok:

Facebook

Partneri

telekom logo