Akčné dni každá zapojená škola realizuje ku Dňu Zeme.

Úlohou tímov je pripraviť jeden deň/podujatie/informačnú kampaň, kde budú získané informácie vhodnou formou (napr. infostánok, priama akcia v uliciach, divadlo atď.) prezentované školskej komunite, verejnosti, predstaviteľom lokálnej samosprávy. Z akčných dní alebo iných svojich zaujímavých aktivít na školách tímy pripravia videá, reportáže, minimálne 1 článok v lokálnych médiách a informovať budú na webových stránkach školy. 

„Akčné dni sme realizovali na konci apríla pri príležitosti Dňa zeme vo forme rovesníckeho vzdelávania. Každá trieda na druhom stupni pripravila 30 minútovú aktivitu s tematikou elektroodpadu, ktorú odprezentovala 2 ďalším triedam. Súčasťou týchto workshopov boli aj kvízy, štafetový beh z triedením faktov (správnych/nesprávnych), pripravili escape room, treasure hunt (žiaci museli nájsť otázky na školskom pozemku, na ktoré mali odpovedať) alebo súťaž v strieľaní na bránku, ak tím odpovedal správne. Spätná väzba bola pozitívna, pretože žiaci, ktorí workshopy viedli si vyskúšali svoje líderské schopnosti a keďže aktivity boli pripravované inými žiakmi, mali v sebe akčné a zábavné elementy.“ Učiteľka Adriana Pallová, British International School, Bratislava

Na deň Zeme sme zrealizovali zber elektroodpadu pred mestským múzeom v centre nášho mesta Jelšava. Akcii predchádzal oznam o zbere vo verejnom rozhlase mesta. Priamo sa zapojilo sa 45 dospelých – vedenie a učitelia  ZŠ s MŠ Jelšava, p. riaditeľka Mestského múzea, referentka pre životné prostredie z MSÚ, terénni pracovníci z Komunitného centra v Jelšave, pedagogickí zamestnanci MŠ  a iní.“ Učiteľka Stanka Skruteková, ZŠ Jelšava

Deň zeme v obci realizovali aj v Ipeľskom Sokolci, informovali o možnosti zberu elektroodpadu v ich škole, zúčastnilo sa 70 obyvateľov. 

Zdielajte článok:

Facebook

Partner