Rovesnícke vzdelávanie

Po kurze akčné tímy pripravujú pre svoju školskú komunitu rovesnícke vzdelávanie, ktoré sa v tomto projekte teší veľkej obľube. 

Žiakov a študentov v tomto veku téma veľmi zaujíma a spontánne sa pridávajú k dvojčlenným akčným tímom zaškoleným na kurzoch organizovaných CEEV Živica aj ďalší žiaci, rozširujú sa tak možnosti realizovať veľa rovesníckeho vzdelávania na školách. 

V šk. roku 2022/23 bol počet žiakov a študentov zapojených do rovesníckeho vzdelávania naozaj rekordný, oproti pôvodným 40 školilo nakoniec až o 100 žiakov viac. V ZŠ Martinská v Žiline až 47 žiakov, vo Zvolene 27 žiakov, v iných mestách a obciach sa žiaci a študenti pridávali do tímov, ktoré natáčali a strihali videá, pripravovali akčné dni a pod. Vo veľkom sú využívané aktivity z príručky Elektro-produkcia, odpad, dopad – ako napr. Potrebné/nepotrebné elektrospotrebiče, Môj týždeň s elektronikou, Chvíľku niekým iným. Mnohé školy si však vytvárajú aj svoje vlastné aktivity, tento rok bolo novinkou divadielko pre mladších žiakov, ktoré si vyskúšali v ZŠ aj v MŠ Terňa, karneval v maskách s témou elektro na ZŠ Želiarska v Košiciach, módne prehliadky z elektro v ZŠ Žilina a iné. 

„Divadelné predstavenie o Sysličke Eliške bolo spojené s triedením odpadu (všetky triedy školy, MŠ Terňa). Žiaci 8.A triedy si nacvičili divadelné predstavenie. Predstavenie má umeleckú a edukačnú časť. Na záver predstavenia žiaci vyzvú divákov, aby pomohli SysličkeEliške triediť odpad. Odpad triedime do farebných nádob a nádob, ktoré nám zapožičala firma SEWA.“ učiteľka Martina Oravcová, ZŠ Terňa

Do tímu sme pribrali ešte 4 členky, takže školilo 6 dievčat po dvojiciach. Rovesnícke vzdelávanie prebiehalo na celom  prvom stupni v jeden deň a pani učiteľky nám vyšli v ústrety, mohli sme prísť na hodinu, po dohode s nimi. Mladším žiakom sa vyučovanie  veľmi páčilo, chceli by také mladé pani učiteľky a vypýtali si pokračovanie. Keďže 1. stupeň je v inej časti našej dediny, žiaci mali veľký zážitok, že prišli k nim starší žiaci, lebo my sa vôbec nestretáme.“ učiteľka Mária Komarňáková, ZŠ Hruštín

„Spätná väzba od akčného tímu bola veľmi pozitívna, tešia sa na takéto podobné vzdelávania pre menších žiakov. Žiaci prvého stupňa tiež privítali takéto spestrenie vyučovacej hodiny, starší žiaci ich zaujali a triedne pani učiteľky sa vyjadrili o hodine celkom kladne.“ učiteľka Stanka Skruteková, ZŠ Jelšava

„Táto aktivita sa realizovala v šiestich triedach na druhom stupni. Spätná väzba bola kladná, žiakom sa páčilo, že ich učia ich spolužiaci, dozvedeli sa veľa nových informácií, ale najviac sa to páčilo ostatným učiteľom, ktorí boli prekvapení, ako vedia žiaci viesť vyučovaciu hodinu.“ učiteľka Klaudia Rózsová, ZŠ Komenského, Michalovce

Zdielajte článok:

Facebook

Partner