Výmena inšpirácií zo škôl

Počas trvania projektu sa uskutoční niekoľko bezplatných webinárov venovaných vzájomnej výmene skúseností. Vytvoríme na nich školám priestor vzájomne sa inšpirovať, odprezentovať svoje aktivity, sieťovať sa.  Jedným z nich je Reštartovací webinár po ukončení I. polroka projektu, ďalšie sa realizujú podľa potreby.

Zdielajte článok:

Facebook

Partner