Účasť na webinároch

Počas trvania projektu pripravujeme niekoľko webinárov, ktoré sú dôležité pre jeho dobrý priebeh.

Na začiatku je Úvodný webinár.

Po ukončení polroku je Reštartovací webinár, ktorý pomáha namotivovať sa po dlhšom čase voľna a uzatváraní známok a pochváliť sa aktivitami, ktoré už školy zrealizovali. Väčšinou zrealizované aktivity odprezentujú ostatným samotní žiaci a študenti, ktorí ich robili. Tento webinár býva veľmi obľúbený a je veľkou pomocou pri odrazení sa k ďalším aktivitám v druhom polroku projektu.

Pedagóg sa zúčastní úvodného a reštartovacieho webinára. 

Účasť akčného tímu na Reštartovacom webinári je veľmi vítaná.

Ďalšie webináre bývajú podľa potreby (v čase nejakých obmedzení ako bolo počas kovidu ich bolo viac), niekedy je v závere ešte Rozlúčkový webinár, ak v skupine vyvstane taká potreba ☺. 

„Veľmi príjemné stretnutie s ľuďmi, ktorých sme poznali. Podnetné práce kolegov, ktoré inšpirovali.“ Pavel Krnáč, pedagóg, gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene

„Pomohlo nám porovnanie našich skúseností so skúsenosťami ostatných škôl, a vzájomná inšpirácia.“ Dagmar Balalová, pedagóg, gymnázium Púchov

Zdielajte článok:

Facebook

Partner