Začíname nový projekt Kam s elektroodpadom – micro:bity

V pilotnom ročníku sú do projektu zapojené 3 základné školy z Banskobystrického kraja, ktoré sú zapojené aj do projektu Učíme s hardvérom – ZŠ Staré Hory, ZŠ Spojová 14, B. Bystrica a škola Alma na Jilemnického ulici vo Zvolene.

V rámci projektu vyškolíme 24 učiteľov a žiakov v téme elektroodpad a zároveň ich naučíme ako nakrúcať videá. Spolupracujeme s popularizátorkou zero waste odpadového hospodárenia Dankou Moderdovskou, ktorá nakrúti videá priamo na školách počas kurzu a bude ich zdieľať. Následne žiaci pilotných škôl urobia svoje vlastné, ktorými chcú postupne vzdelávať spolužiakov.

Zdielajte článok:

Facebook

Partner

telekom logo