3-dňový kurz

Akčné tímy (1 pedagóg a 2 žiaci/študenti) z každej školy zapojenej do projektu sa zúčastnia 3-dňového kurzu, kde spoločne preskúmajú problematiku životného cyklu elektroniky a možnosti recyklácie odpadu. 

Kurzy sa uskutočnia v termínoch 21. – 23.10. 2024 (I. turnus) 5. – 7.11. 2024 (II. turnus) vo Vzdelávacom centre CEEV Živica v Zaježovej.

Kurz začína exkurziou v závode ZEDKO, s.r.o v Banskej Bystrici, ktorý sa venuje ručnej recyklácii elektroodpadu.

Čo je ukryté za výrobou mobilného telefónu? 

Akú cestu prejde mobil od ťažby koltánu v afrických baniach, cez výrobné linky až k nám, domov? A aké sú možnosti zníženia ekologickej stopy našej elektroniky a možnosti jej likvidácie?

Súčasťou kurzu je časť venovaná opraviteľnosti ale aj zbytočnosti niektorých elektro-výrobkov a našej uvedomelej spotrebe. 

Veľká časť kurzu je prenesená do exteriéru a zúčastnené tímy si vyskúšajú učenie vonku.

Pre akčný tím je kurz aj príležitosťou nadviazať vzájomné spolupráce a premyslieť si sled aktivít a opatrení, ktoré bude realizovať v priebehu školského roka na svojej škole a pre verejnosť. 

Čo o kurze povedali?

Video z jednodňového seminára z projektu Elektroodpad-Dopad3 v školskom roku 2019/20 si môžete pozrieť tu:

Zdielajte článok:

Facebook

Partner