Zaslanie zmluvy

– po potvrdení záujmu o zapojenie do projektu odošle koordinátorka projektu vybranej škole Zmluvu o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu ElektroodpadDopad

– podpísanie zmluvy je podmienkou zapojenia do projektu

Zdielajte článok:

Facebook

Partner