Vyhodnotenie projektu

V závere projektu po realizácii akčných dní školy spracujú krátku záverečnú správu. Na základe nej, ale aj celoročnej aktivity v projekte, inovatívnych nápadov aj ich realizácie, kvality rovesníckeho a iného vzdelávania a ďalších aktivít vyhodnotíme 3 najlepšie školy. Odmenou sú 3 kompostéry do vonkajšieho prostredia školy, ktoré poskytuje náš partner v projekte – SEWA, a. s.  

Pravidelne však býva škôl, ktoré oceníme drobným darčekom od CEEV Živica viac. Vážime si pedagógov, aj školské tímy, ktorým nie je ľahostajná naša stopa, ktorú zanechávame na planéte a snažia sa ju zmenšovať.

Zdielajte článok:

Facebook

Partner