Zostavenie akčného tímu

Akčný tím je zložený z jedného pedagóga a dvoch žiakov/študentov, ktorí sú odhodlaní sa v škole venovať téme elektroodpad. 

Akčný tím absolvuje kurz vo Vzdelávacom centre v Zaježovej. 

Je vhodné, aby základ tímu tvorili žiaci, ktorí nemajú veľa ďalších projektov, aby sa vedeli zúčastniť aktivít, ktoré sú pre nich v projekte pripravené a venovať sa mu naplno. 

V škole sa potom môže tím aj rozšíriť o ďalších žiakov, ktorých táto téma baví a budú spoločne realizovať rovesnícke vzdelávanie svojich spolužiakov, na ktoré je v tomto projekte kladený najväčší dôraz.

Pedagóg, ktorý vedie projekt na škole môže mať akúkoľvek aprobáciu. O elektroodpade je možné učiť na každom predmete, dokonca vhodnou formou aj na prvom stupni či v školskom klube. Dôležité je, aby mal priestor priniesť tému medzi ostatných.

Je vítané, ak sa do výučby zapoja ďalší pedagógovia po tom, čo pedagóg z akčného tímu pozdieľa skúsenosti z exkurzie, kurzu a ako sa oboznámia s metodickými materiálmi, ktoré sú aktuálne k tejto téme dostupné.

Na ZŠ Železničná v Bratislave po kurze na Zaježovej  pani učiteľka pripravila komplexné zaškolenie všetkých pedagógov, čo považujeme za veľmi dôležité. všetci ďalej môžu vzdelávať na svojich vlastných predmetoch a zásah projektu sa tak výrazne zvyšuje.

“Učitelia a pani vychovávateľky využili čas počas krátkych chrípkových prázdnin a zúčastnili sa tiež školenia „Elektroodpad-dopad“ a vyskúšali si rôzne aktivity spojené s touto problematikou.“ Alexandra Ruttkayová, ZŠ Železničná, Bratislava

Zdielajte článok:

Facebook

Partner