Zber drobného elektroodpadu

Každá zapojená škola po doručení zberných nádob od firmy SEWA naloží s nimi v súlade s inštrukciami, ktoré k nim dostane.
Zaškolí pedagogických, nepedagogických zamestnancov aj žiakov a študentov k zberu elektroodpadu a batérií.
Po naplnení zberných nádob kontaktuje firmu SEWA a postupuje podľa jej pokynov.
Zber elektroodpadu prebieha počas trvania projektu. Ak má škola záujem, môže si nádoby ponechať aj po jeho skončení.
Súčasťou projektu je audit elektrospotrebičov na škole a vyradenie zastaralých a nefunkčných kusov. Škola môže odovzdať aj nadrozmerné elektrozariadenia, v súlade s pokynmi, ktoré dostane od firmy SEWA.
O zlikvidovaní týchto spotrebičov v súlade so zákonom dostane škola potvrdenie.
V čase trvania projektu je vítané zorganizovanie aspoň jedného väčšieho podujatia spojeného so zberom elektroodpadu.
„Zber elektroodpadu pomohol žiakom upratať si svoje izby, zistili, že mali veľa nefunkčných hračiek. Bol pre nich výhodný zber batérií, nakoľko nemali informácie o tom, kde by ich mohli odovzdať.“ Učiteľka Janka Večerková, ZŠ Beňadovo
„V rámci zberu sme zistili, že na škole sa nachádza množstvo elektroniky, ktorá už neplní svoju funkciu a nepoužíva sa. V najbližším mesiacoch začíname s výmenou osvetlenia v odborných učebniach za LED osvetlenie, ktoré má nižšiu spotrebu. Staré elektrospotrebiče budú odovzdané do konca tohto školského roka.“ Učiteľka Daniela Dóšová, ZŠ Clementisa, Rimavská Sobota
„V škole prebehol audit. Začali sme v našej dielni, pokračovali v prírodopisnom kabinete a postupne sme prešli celú školu. Podarilo sa nám “upratať” všetky zákutia našej školy. Žiaci sa postupne učili, čo všetko do elektroodpadu patrí a ako sa má s týmto odpadom zaobchádzať. V škole sa nachádzalo množstvo elektroniky, ktorá nebola funkčná, prípadne sa už roky nepoužívala a my sme ju mohli takto bezpečne odstrániť. Okrem toho, že sme takto zhromaždili veľké množstvo starej elektroniky, zmenilo sa aj správanie zamestnancov školy, ktorí sa začali o zber zaujímať a šíriť myšlienku ďalej. V škole sme začali používať nabíjateľné batérie.“
Učiteľka Diana Mudráková, ZŠ Plavé Vozokany

„Vyradili sme mnoho nefunkčnej elektroniky z kabinetov a skladov školy. Zapojilo sa 30 zamestnancov školy.“ Učiteľka Katarína Jasenovcová, ZŠ Martinská Žilina

Zdielajte článok:

Facebook

Partner