Vytvorenie plánu aktivít

Plán aktivít si tvorí každý akčný tím šitý na mieru pre svoju školu. Tretí deň kurzu je venovaný predstaveniu množstva metodických materiálov, ktoré sú už k téme vytvorené a diskusiám v tímoch, čo z ponuky by vedeli využiť na svojich školách, aké aktivity by chceli pripraviť pre svojich spolužiakov, ako by viac zapojili ľudí v obci/meste.

Akčné plány spoločne konzultujeme, zo strany CEEV Živica je poskytnutá bezplatná metodická podpora. 

Od škôl očakávame zodpovedný prístup k tomu, že plán nie je formalita, ale sled aktivít v čase trvania projektu, ktorý akčný tím zrealizuje. Zároveň bude o nich čo najviac informovať rôznymi spôsobmi celú školskú komunitu. 

Zapojená škola zverejní na svojom webe informáciu: Projekt Elektroodpad dopad realizujeme v spolupráci s CEEV živica vďaka podpore SEWA, a. s.

Zdielajte článok:

Facebook

Partner