Spracovanie záverečnej správy

Na konci projektu (začiatok mája) každá zo zapojených škôl vyplní krátko a stručne záverečný dotazník, kde zosumarizuje svoje výsledky a priloží fotografie,  spracované videá a mediálne výstupy k aktivitám.

Dôležité je, koľko hodín bolo o elektroodpade odučených rovesnícky, koľko v rámci výučby, na akých predmetoch, aké materiály k tomu vytvorené škola využila alebo čo nové vymyslela.

Dôležité sú informácie o zbere elektroodpadu, audite a vyradení starých elektrospotrebičov zo školy, o spôsoboch, akým akčný tím zapojil svoju školskú komunitu a ako o téme informoval.

Zdielajte článok:

Facebook

Partner