Kto sme

Projekt Elektroodpad dopad a Micro:bity zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorá je zároveň mimovládnou organizáciou inšpirujúcou k zmene.

Vízia

„Vízia Pomáhať tvoriť svet, v ktorom je spoločnosť rešpektujúca a citlivá k ľuďom a prírode a svetu navôkol. Veríme, že len vzdelaní a kriticky uvažujúci ľudia dokážu čeliť problémom dnešného sveta. Našim cieľom je spoločnosť, ktorá je postavená na angažovanosti, demokratických princípoch a zásadách humanizmu. Povrchné riešenia nebudú stačiť, a preto inšpirujeme ľudí k aktívnej nádeji cez riešenia z praxe, ktoré ukazujú, že zmena je možná a je v každom z nás.“

Živica tím

Poslanie

Prinášame inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Možnosti pozitívnych zmien v spoločnosti ukazujeme pomocou originálnych a funkčných riešení v praxi. Využívame na to zážitkové vzdelávanie, ktorého cieľom je hlboká vnútorná skúsenosť podporujúca ľudí v objavovaní vlastného potenciálu a citlivom vnímaní svojho okolia. Učíme ľudí prebrať zodpovednosť za seba a svet, v ktorom žijú. Pracujeme s učiteľmi, žiakmi a študentmi, ale aj širokou verejnosťou. Formujeme a sieťujeme lídrov, ktorí prinášajú inovácie a pozitívnu zmenu do spoločnosti. Veľkou inšpiráciou je pre nás samotná príroda, jej rozmanitosť a komplexnosť vzťahov v nej.

Okrem projektu ElektroodpadDopad a Micro:bity sa v CEEV Živica venujeme mnohým iným.

Živica graf

Viac sa dočítate na webe alebo sociálnych sieťach Živice:

Chcete dostávať novinky od Živice ?​

Prihláste sa do newslettera.

Podporte naše aktivity

Budeme radi, ak nám pomôžete​.