Životný cyklus
elektrospotrebičov
viac informácií

O projekte

Ciele projektu

Poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu. Ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme. Vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu.

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť a pre školy sme pripravili možnosť zapojiť sa v školskom roku 2018/2019 do celoslovenského projektu „ElektroOdpad - Dopad 2“.

Aktivity

november 2018

Prvý kurz „Tajný život mobilu“ 

Mobily či tablety sú najčastejšie využívaná elektronika nášho každodenného života. A tiež aj najčastejšie vyhadzovaná. Akonáhle príde do kurzu nový, lepší model, ten „starý“ už pre nás nie je atraktívny a bez výčitiek ho vymeníme za novinku. V dnešnej dobe je priemerná používanosť jedného mobilu 12-18 mesiacov a siahame po nových mobiloch aj napriek tomu, že ten náš je ešte funkčný. Na životnom cykle mobilu si povieme, akú cestu prejde od ťažby kobaltu v afrických baniach, cez pulty obchodov až k nám, domov. Tiež si povieme, aké sú možnosti zníženia ekologickej stopy elektroniky a čo sledovať pri jej kúpe.

november 2018 - marec 2019

Realizácia rovesníckeho vzdelávania na školách

Každý tím bude mať za úlohu na svojej škole zrealizovať interaktívne výučbové programy pre čo najväčšie množstvo spolužiakov – rovesníkov a tým vytvoriť „sieť“ informácií na škole. Vychádzať pri tom budú z informácií, ktoré získali na prvom kurze.

február 2019

Webinár k „akčnému dňu“ – realizácia druhého online kurzu pre školy „Elektroodpad u nás doma“

Kurz bude zameraný na vytvorenie a realizáciu „Akčných dní“ na školách. Akčné tímy sa vzájomne inšpirujú rôznymi aktivitami a s pomocou lektorov pripravia akčné dni na škole. Na kurze sa budeme zaoberať aj praktickými príkladmi ako byť zodpovedným spotrebiteľom. 

apríl 2019

„Akčné dni“ na 12 školách (súčasť Medzinárodného dňa Zeme)

Úlohou tímov bude pripraviť jeden deň/podujatie, kde budú získané informácie prezentovať školskej komunite. Tímy  sa pokúsia zapojiť čo najväčšie množstvo žiakov, rodičov, verejnosť alebo svoju obec/mesto, či médiá. Na záver akčných dní vytvoria záverečnú správu.

Zapojené školy

 • Základná škola, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
 • Základná škola s materskou školou, Tajovského ul. 2764/17, Poprad         
 • Základná škola   Školská 339/2, Michaľany
 • Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
 • Základná škola,  M.R.Štefánika 910/51 Trebišov
 • SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
 • Základná škola, Klokočova 742 Hnúšťa   
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 • Základná škola,  Pribinova ul.123/9, Nováky
 • ZŠ Jána Palárika Majcichov 536