Životný cyklus
elektrospotrebičov
viac informácií

O projekte

Ciele projektu

Poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu. Ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme. Vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu.

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť a pre školy sme pripravili možnosť zapojiť sa v školskom roku 2017/2018 do celoslovenského projektu „ElektroOdpad - Dopad“.

Aktivity

september - október 2017

Prvý kurz „Tajný život mobilu“ už je za nami

Ak sa chcete o kurze dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

Mobily či tablety sú najčastejšie využívaná elektronika nášho každodenného života. A tiež aj najčastejšie vyhadzovaná. Akonáhle príde do kurzu nový, lepší model, ten „starý“ už pre nás nie je atraktívny a bez výčitiek ho vymeníme za novinku. V dnešnej dobe je priemerná používanosť jedného mobilu 12-18 mesiacov a siahame po nových mobiloch aj napriek tomu, že ten náš je ešte funkčný. Na životnom cykle mobilu si povieme, akú cestu prejde od ťažby kobaltu v afrických baniach, cez pulty obchodov až k nám, domov. Tiež si povieme, aké sú možnosti zníženia ekologickej stopy elektroniky a čo sledovať pri jej kúpe.

november 2017 - marec 2018

Realizácia rovesníckeho vzdelávania na školách

Každý tím bude mať za úlohu na svojej škole zrealizovať interaktívne výučbové programy pre čo najväčšie množstvo spolužiakov – rovesníkov a tým vytvoriť „sieť“ informácií na škole. Vychádzať pri tom budú z informácií, ktoré získali na prvom kurze.

január 2018

Plánovacie stretnutie k „akčnému dňu“ – realizácia druhého kurzu pre školy „Elektroodpad u nás doma“

Ak sa chcete o kurze dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

Kurz je zameraný na vytvorenie a realizáciu „Akčných dní“ na školách. Akčné tímy sa vzájomne inšpirujú rôznymi aktivitami a s pomocou lektorov pripravia akčné dni na škole.

apríl 2018

„Akčné dni“ na 10 školách (súčasť Medzinárodného dňa Zeme)

Úlohou tímov bude pripraviť jeden deň/podujatie, kde budú získané informácie prezentovať školskej komunite. Tímy  sa pokúsia zapojiť čo najväčšie množstvo žiakov, rodičov, verejnosť alebo svoju obec/mesto, či médiá. Na záver akčných dní vytvoria záverečnú správu.

Zapojené školy

  • / Základná škola, Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová
  • / Gymnázium Hlinská 29, 01180 Žilina
  • / SOŠE Liptovský Hrádok, Celiny 536, Liptovský Hrádok
  • / Základná škola, Rastislavova ulica 416/4 , Prievidza
  • / Stredná odborná škola Pruské 294, Pruské
  • / Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
  • / SZŠ BESST Limbová 3, Trnava
  • / Základná škola M. Rázusa 1672/3, Zvolen
  • / Základná škola s materskou školou, Drietoma 453, Drietoma
  • / Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač