Životný cyklus
elektrospotrebičov
viac informácií

O projekte

 

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť a pre školy sme pripravili možnosť zapojiť sa aj v školskom roku 2020/2021 do celoslovenského projektu „ElektroOdpad - Dopad 4“.

Ciele projektu

- poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu

- ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme

- vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu

Čo ponúka projekt školám 

bezplatný webinár, 3-dňový kurz a exkurziu (účastníci - akčné tímy si hradia len cestovné náklady)

- zážitkové vzdelávanie

- metodickú príručku

- metodické pomôcky v hodnote 50 eur

- kontajner na zber elektroodpadu a jeho odvoz (možnosť ponechania kontajneru na škole aj po ukončení projektu)

- metodickú podporu a konzultácie počas trvania projektu

- trom najlepším školám ocenenie: kompostér pre školu

Čo sa očakáva od škôl zapojených v projekte:

- zostavenie akčného tímu na škole, zloženého z jedného pedagóga (koordinátor akčného tímu) a dvoch žiakov/študentov

- podpísanie zmluvy s CEEV Živica, komunikácia s firmou SEWA ohľadom kontajnera na zber elektroodpadu

- koordinátor sa zúčastní úvodného webinára

- akčný tím sa zúčastní exkurzie a 3-dňového kurzu vo Vzdelávacom centre v Zaježovej (v prípade nepriaznivej situácie ohľadom COVID-19 bude kurz online, je potrebné si nájsť čas v danom termíne)

- po absolvovaní kurzu akčný tím na škole v rámci rovesníckeho a bádateľského vzdelávania zaškolí komunitu školy a odštartuje zber elektoodpadu

- v priebehu novembra - apríla realizovanie aktivít na škole, v širšej komunite, informovanie v miestnych médiách

- informovanie o zapojení do projektu a priebežných aktivitách na webe školy

- realizovanie Akčných dní v čase okolo Dňa Zeme

- vyhodnotenie projektu a napísanie záverečnej správy k projektu

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

september 2020: výzva na projekt

september - október 2020: podpisovanie zmlúv

október 2020: vytváranie akčných tímov na školách

november 2020 – jún 2021: zber elektroodpadu

október 2020: webinár pre učiteľov

november 2020: exkurzia a 3-dňový kurz pre akčné tímy

november 2020 – marec 2021: realizácia auditu, rovesníckeho a bádateľského vzdelávania

apríl 2021: akčné dni na školách

máj 2021: súhrnné správy, vyhodnotenie projektu, medializácia výstupov škôl

jún 2021: odmena pre výherné tímy

 

AKO SA REGISTROVAŤ

- prostrednáctvom registračného formulára: https://forms.gle/3bReQ1ZLqB5bRgw58

prihlasovanie prebieha do 20. septembra 2020

o výbere 20 škôl rozhodne odborná porota do 25. septembra 2020
 

 

Zapojené školy v šk. roku 2020/2021

 • Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
 • Základná škola, Kysak
 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
 • Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
 • Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
 • Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
 • Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce
 • Základná škola, Ul.8.mája 640/39, Svidník
 • Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Základná škola J. Alexyho 1941/1, Zvolen
 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda
 • Súkromná spojená škola EDUCO, Slanická Osada, Námestovo 
 • Základná škola Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov
 • Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, Martin
 • Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
 • Evanjelické gymnázium, Tisovec 
 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
 • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
 • Základná škola Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Príručka Elektro- produkcia, odpad, dopad

Viete ako dlho už svieti najstaršia svietiaca žiaarovka na svete? A ako často vymieňa priemerný Slovák svoj mobilný telefón za nový? 

 V rámci projektu Elektoodpad- dopad 2 vznikla metodická príručka pre materské, základné a stredné školy, ktorá ponúka pohľad na život elektroniky od ťažby surovín potrebných na jej výrobu, až po likvidáciu nepotrebných, nefunkčných, alebo nechcených elektrospotrebičov. Nahliadnite do osudov ľudí, ktorí sa na výrobe a likvidácii elektroniky podieľajú a získajte dôležité informácie o tom, ako sa zodpovedne a ekologicky zbaviť nefunčnej elektroniky. Pre pedagógov ponúka príručka 14 aktivít, pre rôzne vekové kategórie žiakov od 4 do 18 rokov a množstvo fotografií dokumetujúcich život elektroniky. Pokiaľ by ste o príručku mali záujem, kontaktujte nás na blazencova@zivica.sk

Pokiaľ už príručku držíte v rukách, ale chceli by ste si prílohy k aktivitám stiahnuť a použiť pri výučbe, nájdete ich všetky tu

Objednať príručku ELEKTRO- PRODUKCIA, ODPAD, DOPAD

Cena publikácie: zdarma

*Je možné objednať si 1 ks publikácie. V prípade otázok nás kontaktujte na blazencova@zivica.sk

Akčné tímy na školách

Škola, ktorá sa zapojí do projektu, počas októbra 2020 vytvorí akčný tím, ktorý bude zložený z jedného pedagóga (koordinátor akčného tímu) a dvoch žiakov alebo študentov. Tento tím sa zúčastní 3-dňového kurzu a exkurzie do spoločnosti spracúvajúcej elektroodpad v Banskej Bystrici, po absolvovaní kurzu bude na škole realizovať bádateľské a rovesnícke vzdelávanie a v období okolo Dňa Zeme Akčné dni. 

Úvodný webinár

Úvodný 1 - hodinový webinár pre školské koordinátorky poskytne úvodné informácie, harmonogram, namotivuje, vysvetlí stratégiu a posolstvo projektu. 

Termín pre rok 2020/21: 14. október, 17.00 - 18.00

Exkurzia - likvidácia elektroodpadu

Zaujíma Vás, čo sa deje s elektroodpadom po tom, čo ho vyhodíte do príslušného kontajnera? Presne to sa dozviete na exkurzii na zberný dvor ZEDKO, s.r.o. v Banskej Bystrici, ktorý sa špecializuje na likvidáciu elektroodpadu.

Na začiatku každého 3-dňového kurzu sa akčné tímy zo zapojených škôl zúčastnia exkurzie naživo, pokiaľ to podmienky ohľadom covid-19 dovolia.

Termíny exkurzií v šk. roku 2020/21:

- 2.11. 2020

- 9.11.2020

V júni 2020 sme sa boli pozrieť na zberný dvor ZEDKO s.r.o. v Banskej Bystrici. A keďže počas zatvorenia škôl nemohli ísť s nami aj školy zapojené do projektu, mohli sa pýtať otázky iba prostredníctvom nás. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií a odpovede na otázky žiakov ponúkame aj vám - poďte s nami na virtuálnu prehliadku života elektroodpadu. 

 

                                   

                                      

                                                       

 

Viac o exkurzii si môžete prečítať tu.                                                                                

3-dňový kurz pre zapojené školy

Akčné tímy (1 pedagóg a 2 študenti/tky) zo všetkých škôl zapojených do projektu v školskom roku 2020/2021 sa zúčastnia 3-dňového kurzu, kde spoločne preskúmame problematiku životného cyklu elektroniky a možnosti recyklácie odpadu.

Termíny kurzov v šk. roku 2020/21: 

- 2. - 4.11. 2020, vo vzdelávacom centre CEEV Živica v Zaježovej

- 9. - 11.11. 2020, vo vzdelávacom centre CEEV ŽIvica v Zaježovej  

V dnešnej dobe je pripadá na 100 obyvateľov Európy 125 SIM kariet. Čo je ukryté za výrobou mobilného telefónu? 

Akú cestu prejde mobil od ťažby koltánu v afrických baniach, cez výrobné linky až k nám, domov? Tiež budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti zníženia ekologickej stopy našej elektroniky a aké sú možnosti jej likvidácie.

Výučba prebieha zážitkovou a aktivizujúcou formou, aby mohli študenti následne podobné aktivity preniesť do svojich škôl a tried počas rovesníckeho vzdelávania. Každý účastník získa metodickú príručku, ktorá obsahuje všetky kľúčové informácie ako aj podklady k interaktívnym aktivitám vhodným pre rovesnícke vzdelávanie. Pre akčný tím bude kurz aj príležitosťou premyslieť si sled aktivít a opatrení, ktoré bude realizovať v priebehu školského roka. 

 

V predošlých rokoch sa akčné tímy zo zapojených škôl zúčastnili jednodňových seminárov.

Ako to na seminári v roku 2019 vyzeralo si môžete pozrieť v nasledujúcom videu

Čo o seminári povedali učitelia?

,,Seminár hodnotíme výborne, pretože si myslím, že splnil svoj účel. Keď aspoň my čo sme boli na seminári si z toho zoberieme to pozitívne a prenesieme na naše školy, tak možno trošku zmeníme zmýšľanie ľudí." (Andrea Bodnárová, základná škola Michaľany)

,,Oceňujem super spracovanie dôsledkov elektroodpadu na životné prostredie (napr. ťažba surovín)." (Nikoleta Puchá, SOŠ automobilová Košice) 

A ako sa seminár páčil žiakom? 

,,Na seminári sa mi najviac páčilo, že sa spoločnosť SEWA rozhodla, že chce urobiť Slovensko krajším a zbiera a recykluje elektroodpad. Tiež sa mi páčilo, že bolo vysvetlené ako využívajú firmy ľudí na otrockú prácu. Ťažko pracujú a dostanú za to pár dolárov." 

,,Dozvedela som sa ako tvrdo ľudia pracujú, aby sa vytvorila taká elektronika akú poznáme. Myslím, že to veľmi zmenilo môj pohľad na to všetko."

,,Najviac sa mi páčila prezentácia. Pri nej som si uvedomila strašne veľa vecí, o ktorých som ani netušila. Úžasný bol aj Váš pohľad na vec. Páčili sa mi aj riešenia na problémy, ktoré môžeme urobiť my. Máte u mňa veľké ďakujem, pretože ste mi otvorili oči. Naše budúce generácie si zaslúžia dobrý život."

 

Zber elektroodpadu na školách

Každá zapojená škola dostane od firmy SEWA na svoju školu zbernú nádobu na elektroodpad. Zber odpadu začne v novembri 2020 po 3-dňovom kurze, kde dostane akčný tím presné inštrukcie, čo do kontajnera patrí a čo nie a ako ho treba správne používať. Zber bude trvať du júna 2021, v prípade záujmu zo strany škôl aj dlhšie.

 

Rovesnícke a bádateľské vzdelávanie

...vzdelávanie a výcvik členov rovesníckej skupiny, bádateľské aktivity k problematike elektroodpadu na hodinách biológie, fyziky, chémie aj geografie, Deň bez mobilu, infodeň pre širokú verejnosť, aj pátranie po elektrospotrebičoch v škole a nakladanie s nimi.... to je iba zlomok aktivít, ktoré môžu naše akčné školy realizovať v rámci projektu Elektroodpad- dopad 4. 

Na 3-dňovom kurze si akčné tímy zapojených škôl nastavia plán aktivít a potom naplno rozbehnú vzdelávanie svojich rovesníkov v téme elektroodpadu. Spoločne sa rozhodnú ako využiť učebné pomôcky získané darom v projekte a ako na svojej škole aj v jej okolí zabezpečiť minimalizáciu a správnu recykláciu elektroodpadu. Každý akčný tím má za úlohu na svojej škole (alebo aj na iných školách) zrealizovať interaktívne výučbové programy pre čo najväčšie množstvo spolužiakov – rovesníkov a tým vytvoriť „sieť“ informácií na škole. Vychádzať pri tom budú z informácií, ktoré získajú na kurze.

 

O badateľskom a rovesníckom vzdelávaní v minulých ročníkoch projektu Elektroodpad povedali: 

"Členky nášho akčného tímu sa venovali tejto téme u predškolákov a využili nápady z príručky ktorú ste nám zaslali. U detí sme vzbudili veľký záujem o túto tému a preto sa veľmi tešíme a naďalej pokračujeme v rovesníckom vzdelávaní."     ZŠ s MŠ Plaveč

"Ďakujeme Vám za možnosť byť účastníkmi v danom projekte, náš akčný tím sa zhostil úlohy veľmi zodpovedne." Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Viac o aktivitách, ako ich realizovali na základnej škole v obci Plaveč v rámci projektu Elektroodpad-Dopad3 si môžete prečítať tu.

 

Akčné dni na školách

Akčné dni každá zapojená škola realizuje ku Dňu Zeme.

Úlohou tímov je pripraviť jeden deň/podujatie/informačnú kampaň, kde budú získané informácie vhodnou formou (napr. infostánok, priama akcia v uliciach, divadlo atď.) prezentované školskej komunite, verejnosti, predstaviteľom lokálnej samosprávy. Z akčných dní pripravia reportáže, články v lokálnych médiách, informovanie na webových stránkach školy. 

 

Akčné tímy v predošlom ročníku Elektroodpad - dopad 3 sa nezľakli ani vzdelávania v čase korona-krízy, napriek tomu, že školy boli zatvorené. Pýtate sa ako? Odpovede Vám dajú priamo školy, zapojené do projektu:

"Zúčastnili sme sa webinára "Tajný život elektroodpadu " s veľkou skupinou žiakov. Následne sme vo štvrtok potom urobili on-line hodinu, kde náš akčný tím i rozprával aj o príprave na projekt, diskutovali sme o  webinári, ktorý sa im veľmi páčil a odozva bola naozaj vynikajúca, v jednotlivých častiach mali pripravené otázky k najskôr odprezentovaným príspevkom členov skupiny, ktoré boli zacielené vyslovene na náš zámer - monočlánky, zdroje, obnoviteľné zdroje, recyklacia a ich vplyv na životné prostredie. V závere sme robili kvíz a vyhodnotili najlepších riešiteľov."

                                                                                                                                                                                                      Gymnázium Nová Baňa

Akčný tím zo ZŠ Plaveč nahral svojim spolužiakom video odkaz:

Vyhodnotenie projektu a ocenenie

Na základe súhrnných správ a fotodokumentácie z aktivít vyhodnotíme tri najaktívnejšie školy. Dôležitá bude účasť na kurzoch, forma a kvalita bádateľského a rovesníckeho vzdelávania a Akčné dni.

Odmenou pre najlepšie školy v šk. roku 2020/21 bude kompostér pre každú z nich.

Chcete sa dozvedieť viac?

Pokiaľ sa o problematike životného cyklu elektroniky chcete dozvedieť viac, ponúkame Vám niekoľko zdrojov informácií:

 • Ťažké kovy zbierajú holými rukami, v továrňach pracujú v extrémnych podmienkach a na smetiskách neodborne a nebezpečne rozoberajú to, čo sa už ľuďom zdá nepotrebné.  Aké príbehy sa skrývajú za našimi novými smartfónmi? Dočítate sa v článku na portáli Čierna Labuť tu

 

 • Webinár Tajný život našej elektroniky tu

 

 • Ako naša túžba po nových "hračkách" ničí ľudí aj životné prostredie v Afrike? Dočítate sa v rozhovore s fotografom Martinom Balážom, ktorý skládku elektroodpadu v Ghane sám navštívil a zdokumentoval tu

 

 • Napadlo vás niekdy, že sa vo vašom mobile môžu skrývať vzácne minerály postriekané krvou obetí vojny v Demokratickej republike Kongo? Dánsky režisér Frank Piasecki Poulsen svoje pátranie začína na Svetovom mobilnom kongrese v Barcelone. Ku svojmu zdeseniu zisťuje, že mu žiadny z výrobcov nemôže zaručiť, že práve jeho mobily nemají s neľútostnou vojnou o náleziská minerálov v Demokratickej republike Kongo nic společné. Vydáva sa preto na miesto činu a po náročnej ceste se dostáva do jednej z najväčších baní v regióne v konžskom Bisie. Celý dokumentárny film Krv v mobiloch v češtine si môžete pozrieť tu

 

 • Zaujímavý dokumentárny film Žiarovková konšpirácia objasňujúci neetické správanie sa k zákazníkovi v súvislosti s elektronikou: tu